De Lawei Drachten

De Lawei is de schouwburg van Drachten in de Nederlandse provincie Friesland. Het is de grootste schouwburg van Zuidoost-Friesland en vervult in die hoedanigheid een belangrijke regionale functie. Jaarlijks vinden er ongeveer 270 professionele voorstellingen plaats. Naast theatervoorstellingen vinden er ook andere evenementen plaats, zoals congressen, seminars, presentaties, hafabrawedstrijden (bijvoorbeeld ONFK), symposia, lezingen, et cetera. De kunstuitleen van de gemeente Smallingerland was jarenlang in het gebouw van De Lawei gevestigd.