Donderdag 24 mei 2018 is Bob Reek overleden.
Bob is twee jaar voorzitter geweest van de ONHK en daar zijn wij hem nog steeds zeer erkentelijk voor.
Wij wensen Henny en de familie veel sterkte bij dit verlies.

Bestuur Stichting OpenĀ Nederlandse Harmonie Kampioenschappen