Divisie                  Stuk                                                                                                        Uitgever

5e divisie             Suite Miniatura – Santiago Quinto Serna                                            Molenaar Edition

Motivatie 5e divisie:

Suite Miniatura – Santiago Quinto Serna
1. March
2. Waltz(*) of the Triangle
3. A Christmas Choral
4. Burlesque March
*In de score staat Vals of the triangle, maar ‘vals’ is geen bestaand Engels woord en past ook niet in een muziekbeschrijving. Graag rekening mee houden bij opmaak programmaboekje.

Tijd: 9.25 minuten (indicatie partituur)
Deze melodieuze miniatuursuite is een korte maar heerlijke compositie. Ze is geschreven voor het Jeugdorkest van de Unión Musical La Aurora uit het Spaanse stadje Albatera. Er zijn vier deeltjes: Mars, Wals, Kerstverhaal, en Burleske Mars.

Motivatie:
De instrumentatie is zeer geschikt voor ‘complete’ orkesten, maar ook orkesten met een kleine(re) bezetting kunnen hiermee uit de voeten. De lengte van het werk is ook interessant voor orkesten uitkomend in deze divisie, omdat het overgrote deel van in aanmerking komende composities in deze divisie beduidend korter is. Het werk heeft ook al eens dienst gedaan als voorbeeld compositie bij een clinic van de Bond van Orkestdirigenten.

4e divisie             The Duke of Albany – Jacob de Haan                                                 De Haske Publications

Motivatie 4e Divisie:

The Duke of Albany – Jacob de Haan
1. Prince of Renaissance
2. Countess of Auvergne
3. The Holy Chapel

Tijd: 9.50 minuten
Deze driedelige suite is gesitueerd in Vic-le-Comte, een dorp gelegen in het vulkaanlandschap van Auvergne, Frankrijk. Deze suite vertelt het verhaal van John Stewart, de hertog van Albany (de oude naam voor het koninkrijk Schotland) die leefde van 1484 tot 1536, en van Anne de la Tour, gravin van Auvergne.

Het eerste majestueuze deel gaat over John Stewart, die naar Auvergne trekt om er in het huwelijk te treden met Anne de la Tour. Het werk begint majestueus, met klokken die het huwelijk aankondigen. Dan is er een gedeelte in sneller tempo waarin de dansmuziek van de renaissance te horen is, met duidelijke Schotse invloeden. Vervolgens is er een thema (in mineur) waarin de verschillende instrumentgroepen elkaar opvolgen en met elkaar samenklinken, waarna alles bijeenkomt in een glorieus slot.

Deel twee weerspiegelt Anne de la Tour en haar romance met de hertog van Albany, met wie ze in 1505 in het huwelijk treedt. Er komt een romantische melodie naar voren, gespeeld door de hobo, maar er klinkt daarna ook dramatiek door, die weergeeft hoe Anne alleen in haar paleis leeft terwijl de hertog vecht aan de zijde van de Franse koningen. Wanneer de hertog terugkeert naar het paleis, horen we majestueuze klanken, gevolgd door romantiek van het begin van het deel.

Het derde deel verbeeldt de totstandkoming van een nieuwe kapel, de Sainte-Chapelle. Het indrukwekkende gebouw domineert nog steeds het centrum van het dorp. Het deel begint feestelijk, om de realisatie van de kapel te vieren. Daarna beluisteren we de klanken van de renaissance, waarbij op zeker moment een opbouw in noten (en in stenen) te horen is, die leidt tot de climax van het deel. De kapel bereikt het meest verhevene punt. Dan klinkt onder klokgelui een statig thema dat herinnert aan de beginmaten van het eerste deel (John Stewart), afgewisseld met het romantische thema van het tweede deel (Anne de la Tour). De kapel, gebouwd ter ere van de hertog van Albany en de gravin van Auvergne , is ingewijd.

Korte motivatie voorstel:
De naam Jacob de Haan staat meestal garant voor speelplezier en luisterplezier. Ook met deze compositie weet hij dit weer te combineren, maar daarnaast is het een geschikt werk voor wedstrijd als ONHK. Het werk kent naast fraaie tutti-momenten ook passages waar kleinere combinaties spelen, en afwisselingen tussen hout- en kopergroepen. Daarnaast kan het orkest ook haar muzikale ei goed kwijt.

 

3e divisie             Morning Star Variations – Bert Appermont                                          Beriato Music/ De Haske Publications

Motivatie 3e divisie

Morning Star Variations – Bert Appermont

Tijdsduur: 10 minuten

Deze compositie is gebaseerd op de prachtige koraalmelodie Wie schön leuchtet der Morgenstern. Zoals de koraalfantasieën van Bach en Buxtehude is dit een fantasie waarin het originele thema door het hele werk heen op diverse manieren gebruikt en gevarieerd wordt. Langzame delen worden afgewisseld met snelle, om ten slotte uit te monden in een groots tutti waar het oorspronkelijke koraalthema jubelend weerklinkt in een majestueuze finale. De compositie is ook uit te voeren met kerkorgel, maar dat is uiteraard nu niet van toepassing, ook niet met synthesizer. (Synthesizer is ook geen optie omdat er duidelijk voor kerkorgels is geschreven (3 balken, en voorgeschreven registraties).

Motivatie:
Deze – voor derde divisie orkesten – goed speelbare compositie heeft alles in zich, en is toch compact. De instrumentatie vraagt niet een uitgebreide bezetting; we vonden het nu belangrijk om ook in deze divisie te zoeken naar een werk wat voor alle 3e divisie orkesten een mogelijkheid biedt om deel te nemen. Een compositie uit 2016, dus daarmee op het moment van selectie een nieuw werk van deze bekende Belgische componist.

2e divisie             Suite Classique  – Bart Picqeur                                                           Minor Scale Music

Motivatie 2e divisie

Suite Classique – Bart Picqueur
1. Prelude
2. Toccata
3. Choral
4. Valse du mal du pays
5. Hoppa

Tijdsduur: 16 minuten

Bart Picqueur schreef deze 5-delige suite voor de jaarlijkse stage van het UML (union musicale des Landes, Frankrijk) in april 2014. Componist en orkest bedachten elk de helft van de titel van het werk. Vanuit het orkest kwam de idee “l’as du Pique”, refererend naar de componist die zijn troefkaart uitspeelt. De 5 delen zijn gebaseerd op een vier noten motief (D-A-G-A), zij het iets meer verdoken in het koraal). Bovendien belichaamt elk deel een van de kwaliteiten van een orkest: kracht in de prelude, technische finesse in de toccata, lyriek en heraldiek in het koraal, emotie (heimwee) in de wals, en festiviteit in de afsluitende “Hoppa”.

Motivatie:
De componist Bart Picqueur vinden we de laatste tijd met enige regelmaat terug op concert- en concoursprogramma’s. Zijn oeuvre is origineel, creatief en is zowel voor orkestleden en publiek uitdagend maar tegelijkertijd ook aangenaam om naar te luisteren. In deze suite kunnen orkesten hun technisch kunnen etaleren, maar zijn ook elementen als toonvorming, muzikaliteit en alle andere facetten van het orkestspel goed te beoordelen.

1e divisie             Rapsodia Hernandiana – Santiago Quinto Serna                               Omnes Musika


Motivatie 1e divisie

Rapsodia Hernandiana – Santiago Quinto Serna
1. PRÓLOGO: LA INTUICIÓN TRÁGICA (“Como el toro he nacido para el luto”…)
2. DANZA I: LA INQUIETUD POÉTICA
3. ROMANZA: EL AMOR (“Yo te tiré un limón, y tan amargo…”)
4. RONDA: LA INFANCIA POBRE (“El niño yuntero”)
5. EL POETA UNIVERSAL: DANZA II (comienzo), HIMNO (“Tristes guerras”) DANZA II (Continuación)
6. EPÍLOGO: EL POETA Y LA MUERTE

Tijdsduur: 19 minuten

De RAPSODIA HERNANDIANA is een denkbeeldig ballet voor de Spaanse dichter Miguel Hernández (1910-1942) t.g.v. het eeuwfeest van zijn geboorte. In de RAPSODIA HERNANDIAN komt de inspiratie direct uit zijn gedichten. Het centrale deel van dit concertwerk bevat de muzikale omzetting van enkele gedichten van Hernández. Het werk won de eerste prijs in de III International Composition Competition Villa de Muro, 2010.

Korte motivatie:
Onder het motto ‘verandering van spijs doet eten’ en mede dankzij de vele input die we als RIC kregen van uitgevers en orkesten i.v.m. WMC 2017 kwam deze compositie bovendrijven als meest geschikt werk voor ONHK 2017. Een partituur die een symfonisch blaasorkest recht doet. Orkesten met een volledig bezet instrumentenpallet kunnen deelnemen, maar ook orkesten die niet alle instrumenten uit het symfonische blaasmuziekspectrum bezitten (zoals de contra instrumenten m.n.) kunnen deelnemen. Een werk wat met plezier aan gestudeerd kan worden. Het door veel Nederlandse blaasmusici geliefde Spaanse temperament komt in deze muziek ook zeker naar voren.