VERPLICHTE WERKEN ONHK 2024

VIJFDE DIVISIE: Lord Of The Lake – Thierry Deleruyelle (*1983)

Uitgever: De Haske Publication

Distributie: Hal Leonard Europe

Tijd: 7.20 minuten

Copyright: 2023

Opmerkingen: Een partituur welke voorziet in 2 partijen voor trompet, hoorn en trombone. De houtblazers kennen de ‘basisbezetting’ (zie instrumentatie verder)

NB: Tijdens ONHK uit te voeren zonder verteller

Over de compositie:

Het verhaal dat in het werk wordt verteld is gebaseerd op een plaatselijke legende uit het plaatsje Flines-lez-R6chet en hetnabijgelegen meer (Mer de Flines).

l. The Ring of the Witches

ln het jaar 1000, midden in een vreselijke hongersnood veroorzaakt door een zomer zonder regen, reisden Jost, zijn vrouw en hun drie kinderen over de wegen van Vlaanderen, op zoek naar vruchtbaar land. Ze kwamen een oude man tegen die hun adviseerde om naar het kasteel te gaan, maar niet door het bos, waar zich een greppel bevond die als de ‘heksenkring’ bekendstond. Jost en zijn gezin volgden het pad dat de oude man had aangewezen, en na een uur gelopen te hebben, zagen ze de torentjes van het kasteel. Toen ze de dikke muren bereikten, bleken de deuren gesloten te zijn en merkten ze dat er geen bewakers waren. ‘Hé! ls daar iemand? riepen ze, ‘Onze kinderen hebben het koud en zijn heel moe, heb medelijden met hen!’

ll. The Monk and the Lord

Op dat moment arriveerde er een monnik. De situatie verbaasde hem niets, want hij wist dat de kasteelheer wreed en harteloos was. Via een verborgen deur ging hij het kasteel binnen, waar hij de lord aan de maaltijd trof, en hij zei tegen hem: ‘Hoe kunt u hier zitten eten terwijl er buiten hongerige kinderen zijn? Schaamt u zich niet dat u ze azijn toewerpt als ze u om iets te drinken vragen?’

De lord antwoordde: ‘Laat hen verdergaan, zorg ervoor dat ze me met rust laten.’ ‘Maar vergeet niet dat het leed dat u hun berokkent ook mij treft,’ reageerde de monnik. ‘Nu is het wel genoeg, oude gek!’ schreeuwde de lord. ‘Laat me met rust of ik rijg je aan mijn zwaard.’ Daarop verklaarde de monnik met een lage, diepe stem: ‘lk spreek de vloek van de hemel over u uit!’ En hij verdween.

Ill. Torn Darkness

De monnik keerde terug naar Jost en zijn gezin en vertelde wat er was gebeurd, waarop ze allemaal begonnen te bidden en God smeekten om hun ellende weg te nemen en brood voor de kinderen te brengen. Toen scheurde er een verschrikkelijk lawaai door de duisternis en werden het kasteel en de omgeving door een angstaanjagende storm overvallen. Het gebied raakte overstroomd door zware regenbuien; de wind blies hard en beukte tegen de massieve stenen muren. En plotseling zonk het kasteel weg in een wervelwind. De volgende ochtend, toen de rust was weergekeerd, kwam Jost de schuur uit waar ze hadden geschuild, en zag hij dat het kasteel was verdwenen. Er was niets over van het majestueuze gebouw. ln plaats daarvan was er een groot meer ontstaan. Volgens de legende is de lord niet met zijn kasteel verdwenen, maar spookt hij tot op de dag van vandaag nog steeds rond op het meer en zijn oevers.

(Bron: toelichting partituur)

VIERDE DIVISIE: Aura Castrum – Thomas Asanger (1988)

Uitgever: Tierolff Muziekcentrale

Tijd: 9.20 minuten

Copyright: 2023

Opmerkingen: geen

Over de compositie:

Het Baden-Württembergse district Unterkochen ontleent zijn naam historisch aan de zogenaamde Kocherburg. Deze verschijnt voor het eerst in de 11e eeuw als een prehistorische versterking. In 1136 is er voor het eerst sprake van de Heren van Kochen die daar naar alle waarschijnlijkheid zetelden. In de loop der eeuwen – vooral tijdens de Dertigjarige Oorlog – werd de Kocherburg zo goed als verwoest. Ook al herinneren tegenwoordig alleen nog resten aan haar bestaan, de Kocherburg heeft niets van haar invloed verloren. Vandaag de dag is het nog steeds een bestemming voor mensen uit de regio. Enthousiaste bezoekers genieten al wandelend en trekkend van de uitstraling van de Kocherburg. Een bijzondere ervaring voor jong en oud. De combinatie van historische en hedendaagse betekenis komt tot uitdrukking in de compositie “Aura Castrum”. Aan de ene kant doen sommige melodieën denken aan de middeleeuwen, terwijl andere de charismatische aantrekkingskracht van deze prachtige plek uitbeelden. “Aura Castrum” werd aan de Oostenrijkse componist Thomas Asanger in opdracht gegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Musikverein Unterkochen en ging in 2023 in première.

(Bron: website uitgever)

DERDE DIVISIE: Medelpadia – Jan Van der Roost (1956)

Uitgever: De Haske Publications

Tijd: 12.40

Copyright: 2023

Opmerkingen: Zweedse Suite De partituur bevat naast het standaardinstrumentarium een toevoeging van sopraansaxofoon (door 1e alt te bespelen) en bugel (door 1e trompet uit te voeren i.v.m. de gekozen klankkleur. Echter is dit niet strikt noodzakelijk maar kan ter beoordeling door dirigent ook anders ingevuld worden.

Over de compositie:

De compositie bestaat uit 3 delen:

l. Polska from Medelpad

ll. Slow Waltz

lll. Dance and Song of the Shepherd

Medelpad is een regio in Zweden, en Sundsvall is er de belangrijkste stad. Toen de componist de opdracht kreeg een werk te schrijven voor het Sundsvall Blasorkester, werd na overleg gekozen voor een Zweedse suite. Voor een lokaal accent werd in het eerste deel,’Polska from Medelpadi een bestaande volksmelodie verwerkt. Deze vrij rustige dans in een matig tempo bevat nog een tweede thema, dat mooi contrasteert maar toch ook in een vergelijkbare stijl is geschreven. De tweede dans is een ‘Slow Waltz’: na een ietwat aarzelende, mysterieuze inleiding gaat de walsbeweging statig van start. Langzaam versnelt het tempo en wordt het een ‘gewone’ wals in al zijn zwierigheid. Na een korte vertraging gaat het weer met volle snelheid richting eindakkoord! Met ‘Dance and Song of the Shepherd’ waarin vooral de houtblazers aan bod komen in een technisch uitdagende volksdans, ontstaat opnieuw een pastorale sfeer. Een zangerig middendeel biedt een aantal instrumentalisten de gelegenheid om hun lyrische talenten te etaleren. Dan wordt het tempo weer opgedreven en komt de volksdans uit het begin nog een keer tot klinken, nu met een briljantere orkestratie. Er volgt een knipoog naar het zangerige middendeel, met daarna een krachtige, opzwepende afsluiting.

(Bron: partituur)

TWEEDE DIVISIE: Seven Deadly Sins – Jan Bosveld (1963)

Uitgever: Star Music Publications

Tijd: 17.00 minuten

Copyright: 2015

Opmerkingen: Voor de obligate althobosolo wordt door de componist nog een alternatief aangeboden. De uitgever zal dit verwerken in de definitieve partituur.

Over de compositie:

Seven Deadly Sins – De zeven hoofdzonden De hoofdzonde is een term die voornamelijk in de katholieke kerk wordt gebruikt. Het gaat hierbij om zeven zonden die ieder aan de basis liggen van vele andere zonden. Ze werden als lijst in de 6e eeuw opgesteld door paus Gregorius I, maar zijn al in de 4e eeuw door geestelijken beschreven. De zeven hoofdzonden zijn: Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid) Luxuria (onkuisheid – lust – wellust) Avaritia (hebzucht – gierigheid) Ira (woede – toorn – wraak – gramschap) Invidia (nijd – jaloezie – afgunst) Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid) Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht) Superbia is de Latijnse benaming voor hoogmoed of ijdelheid. Het wordt beschouwd als de ergste van de zeven zonden en eveneens de eerste: alle andere zonden komen voort uit superbia. Met superbia wordt het verlangen om belangrijker of aantrekkelijker te zijn bedoeld. Ook het narcisme, de liefde voor zichzelf, valt hieronder. Het meest bekende verhaal over ijdelheid is dat van de engel Lucifer. De ijdelheid veroorzaakte zijn vertrek uit de hemel en zijn transformatie in Satan. Maar, “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”. Dit Bijbelcitaat geeft aan dat een leven zonder zonden niet mogelijk is. Sterker nog, men zou kunnen beweren dat de zonde het leven aantrekkelijk maakt, kleur geeft. Zeker als daarna berouw wordt getoond. Dit spanningsveld is de inspiratie voor de compositie “Seven Deadly Sins”. In de volgorde die hierboven is genoemd worden de zonden in al hun verwerpelijke en aantrekkelijke facetten muzikaal beschreven. Het laatste gedeelte, gebaseerd op het hoofdmotief van Superbia, verklankt het bekende gezegde; “Berouw komt na de zonde”.

(Bron: website componist)

EERSTE DIVISIE: Atmospheres – John Golland

Uitgever: Molenaar Edition

Tijd: 19.30 minuten

Copyright: 1991

Opmerkingen: Het werk is verplicht werk in de 1e divisie geweest op WMC van 2009

Over de compositie:

‘Atmospheres’ werd voor de Musiktage van Uster, het bekende Zwisterse blaasmuziek festival, gecomponeerd. Als uitgangspunt nam de componist het idee dat een kamer steeds dezelfde blijft, terwijl de atmosfeer erin sterk kan veranderen, naargelang de sfeer verwekt door de daden en de gevoelens van de mensen die in deze kamer vertoeven. Een twist bijvoorbeeld, kan een onaangename, gespannen sfeer teweegbrengen, terwijl een gulle lach op diezelfde plaats een lichte, ontspannen atmosfeer kan verwekken. Er is in dit werk dus een ‘atmosfeer akkoord’ dat nauwelijks verandert in het verloop van het stuk, behalve dat het nu en dan getransponeerd wordt. Wat rond dit akkoord allemaal gebeurt verandert echter steeds volgens de heersende gevoelens in de kamer. Al wordt het stuk zonder onderbreking gespeeld, toch zijn er drie duidelijk onderscheiden delen, die elk voor zichzelf spreken: 1: Mysterie 2: Kwaad 3: Kalmte.

(Bron: partituur)