Samenstelling Taakgroep ONHK

Doeke bij de Leij     Interim voorzitter

Anne Albada            Secretaris  secretarisonhk@gmail.com

Saekle Belksma       Penningmeester

Gerda Canrinus       Wedstrijdsecretaris

Rients van Wier       Bestuurslid

Judith Hoekstra       PR en media

        

De oprichtingsstatuten van de ONHK
oprichtings statuten ONHK