Tijdschema/dagindeling

De dagindeling wordt zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijftermijn bekend gemaakt.