5e Divisie :  Cityscapes  van Jan de Haan,

In de vijfde divisie is het aanbod (nieuwe ) werken altijd relatief laag, zeker in relatie tot de instrumentatie of – vooral- de lengte van de werken welke wij in Nederland gewend zijn. Zeker als het om één uit te voeren

werk gaat is het belangrijk dat de tijdsduur ook zo ruim is dat men de reis hiervoor overheeft.

Met deze informatie in het achterhoofd waren er uiteindelijk twee composities welke overbleven.

Uiteindelijk is dus gekozen voor Cityscapes van Jan de Haan, omdat dit werk qua instrumentatie

voldoet aan de bezetting welke in deze divisie als realistisch mag worden beschouwd.

Mede door het gekozen onderwerp door de componist achten wij het werk ook geschikt en aantrekkelijk voor jeugdorkesten.