Samenstelling Taakgroep ONHK

Vacant                       Voorzitter

Anne Albada            Secretaris  secretarisonhk@gmail.com

Saekle Belksma       Penningmeester

Gerda Canrinus       Wedstrijdsecretaris

Doeke bij de Leij      Bestuurslid

Rients van Wier       Bestuurslid

Judith Hoekstra       PR en media

        

 

De oprichtingsstatuten van de ONHK
oprichtings statuten ONHK